ХПС плоскости

XPS (екструдиран полистирол) е усъвършенстван материал, широко използван в областта на строителството в целия свят, използува се за да изолира фундаменти, мазета, обърнати покриви и други места, които непрекъснато са изложени на вода, както и в рекламния сектор. Материалът се отличава със затворена клетъчна единна структура в рамките на цялата си маса, което гарантира дългосрочното запазване на изолационните свойства. XPS има отлични топло-изолационнен коефициент λD трансфер. Плоскостите се пяна с въглероден диоксид, което ги прави екологично чисти.

Характеристики

 • С повишаване на коефициена на топло-изолационият коефициент се повишава изолацията и се намаляват затгубите на енергия
 • Производство по зададена дебелина, което го предпазва от наличието на влага в материала
 • Устойчив на цикъла „замразяване-размразяване“ поради отсъствието на вода, което води до рязкото повишаване на живота на материала
 • Устойчив на книене и биологична корозия
 • Изключителна ниска степен на абсорбция на влага
 • Висока механична якост
 • ниска плътност и тегло при същевременно висока твърдост
 • Работен температурен интервал от -50 до 75 градуса
 • Самогяснещ при запалване

Приложение

 • Топлоизалиция на плоски и наклонени покриви
 • Топлоизалиция на стени, трмо мостове, цокли
 • Топлоизалиция на под и таван
 • Топлоизалиция на високо натоварени складови и промишлени подове
 • Изрязване на рекламно информационни елементи в 3D Вид

Обработка

 • Рязане
 • Пробиване
 • Лепене
 • Боядисване
 • Неограничен броя на формите