Строителство

Отговорността на архитектите и проектантите поставя амбициозна задача пред производителите свързана с качеството на материалите и атрактивни цени които да предоставят на пазара. За строителната индустрия Туплекс предлага богат избор от материали без компромиси в качеството им и подкрепени с необходимите сертификати за качество и лабораторни тестове. Дори повече, при определени проекти Туплекс е в състояние да повика на помощ специалисти от заводите производители, които на свои ред да предадат "ноу-хау" на своите колеги в България и да дадат ключови съвети по определени проекти.