Фолиа за дигитален печат- Тупринт Винили

Описание:

Самозалепващите фолиа от ПВЦ се ползват като повърхностен, завършващ материал при почти всяка реклама или табела, като те носят основното послание, текст, цвят или картина.

Самозалепващите фолиа като структура могат да се разделят на 3 основни слоя:

 • Първият слой е така нареченият печатаем слой което в повечето случай е направен от ПВЦ плака с дебелина от 50-90 микрона (0,5-0,9мм).
 • Вторият слой е лепилният слой, което при производството на комплексната структура в зависимост от начина на полагане и химическият си състав определя и начина на залепяне, силата на слепване, времетраенето на лепене, материалите върху който може да се залепи и много други условия важни при залепването на вече готов продукт.
 • Третият слой предпазва самият филм и лепилото да могат лесно да се отлепят от след печат и да се залепят за съответният носител-плоскост, стена, метал и други.

 

Първият слой:

При производството на първият печатаем слой от тънък ПВЦ филм е от изключително значение какво се ползва, а от там това определя качеството на печат, устойчивостта на атмосферни влияния, гъвкавостта на материала. Основните елементи включени в производството на този филм, са: ПВЦ гранулат, пластификатор (мономерен или полимерен),  цветен пигмент и стабилизатор. Това е най-грубото описание за основните елементи влизащи в производството на филм.

Филмите които са под 100 микрона (0,1мм) имат гъвкава структура благодарение на ползването на пластификатори което повишават гъвкавостта на ПВЦ полимерите. Пластификаторите определят гъвкавостта на филма, като без пластификатори материалът е твърд и при него отсъстват елементи на гъвкавост. При ползването на мономерни пластификатори които имат проста молекулярна решетка, полученият материал има ограничена гъвкавост зависеща от околната среда. При полимерните пластификатори което имат сложна молекулна структура, получените филми са значително по-гъвкави дори и при екстремални атмосферни условия.

Съществуват два основни метода за производство на фолиа, а именно каландриране (екструдиране) и леене, поради което фолиата биват каландрирани и каст (ляти). Начина на производство на определя и основните базови характеристики на фолиата което е от основно значение при употребата им и при проектирането на дадено задание. Eкструдирането (каландрирането) на филмите е бръз и непрекъсваем процес, който от своя страна води и до ниска себестойност на производството. При производството филма има вътрешно напрежение което е породено от ролерите които го натискат за да се получи съответната дебелина при производството му, което от своя страна води и до липсата на издръжливост при огъване, а също така материалът при тези дебелини не е стабилен (постоянен) в размерите си. Този начин на производство от своя страна води и до наличието на лимит в дебелината на материалът не по-тънък от 70 микрона, а наличието на вътрешно напрежение води и до трудност при огъване, а в последствие при апликирането на сложни повърхности 3D дори и невъзможно за огъване, ефекта на „връщане в изходно положение".

Леенето на филми, е сложна технология която води до постигането на тънки филми до 35 микрона, които са без вътрешно напрежение се огъват във всички посоки, което им дава стабилност на размерите и липса на ефекта „връщане в изходно положение". Поради това, те се използват за 3D ефекти при апликирането им.

Вторият слой:

Лепилният слой е чувствителен към натиск, което от своя страна води и до слепването на първият слой към определената повърхност към която се апликира (залепва). Важното е, че лепилният слой запазва лепливостта си до момента да слепването с друга повърхност, а бива отлепен от третият слой на самозалепващото фолио.

Видовете лепила се определят от силата на слепване, вида според повърхността върху която ще се полагат, периода на устойчивост на фолиото, а именно колко време съответното фолио трябва да може да издържи слепено върху определената повърхност, време за достигане на максимално слепване на материала, възможност за многократно залепване и отлепване, без фолиото да загуби качествата си.

Основните лепилни слоеве са:

 • Перманентно (постоянно)- след апликирането на филма след 20 минути материалът започва да държи, а след 24 часа материалът достига максимална сила на слепване след което отлепването на фолиото е изключително трудно без допълнителна химическа намеса;
 • Римувъбъл (отлепяемо)- след апликирането на филма след 40 минути  материалът започва да държи, а след 30-40 часа материалът достига максимална сила на слепване след което отлепването на фолиото е лесно до около 2 години от момента да залепване в зависимост от материалът на който се апликира и атмосферните условия;
 • Лесно лепимо- начина на полагане на лепилото върху ПВЦ филма е специфично, което дава възможност за лесно изтласкване на въздуха при лепене. Новост в тази сфера е на капилярна технология. Структурата е на микро капиляри в лепилното покритие позволява свободно отстраняване на въздуха, без набръчкане на медията.
 • Лесно-лепимо с наместване- специфично полагане на лепилото, което от своя страна да доведе лесно отлепване и слепване на фолиото и придвижването му по повърхността на носителя за наместване на медията;Дълготрайно отлепяемо, специални повърхности, повешена лепилна сила и други.

Характерна за лепилната повърхност е и температурата на околната среда и носителят на медията, а именно какъв е температурният диапазон в който трябва да се апликира фолиото към носителя на медията. Минималната температура е 10С, а максималната е 60С, което от своя страна определя долната и горната граница на ползване на материалът.

Влияние оказва и подготовката на носителя, а именно запрашеност, омасленост и други.

Характеристики

 • Отлична повърхност идеален за предно и задно осветяване;
 • Отлична печатаемост;
 • Несравнима издръжливост и лесен печат;
 • Отлична непрозрачност (валидно за фолиото със сив гръб);
 • Висока устойчивост на свиване (запазване на размерите);
 • валидно за фолиото с лепило ));
 • Филми налични с прозрачно и сиво лепило;
 • Дебела и твърда хартия за гръб;

Приложение

 • Вътрешно и Външно приложение за дву-измерни повърхности (за външно приложение препоръчваме ползването заедно с Tuprint Laminate;
 • Залепване върху плоски повърхности и материали като: стъкло, пвц плоскости, акрилни плоскости, пенокартон, алуминиеви композитни панели, полиестер, поликарбонат и др.;
 • Създаване на точки за продажби (POS)- дисплей, стелажи;
 • Декораций върху прозорци, витрини;
 • Рекламно информационни елементи или облепване на магазини;
 • Автомобили
 • Табели
 • Знаци
 • Брандиране
 • Щандове

Размери

 • налични ширини: 1,06м, 1,37м и 1,52м
 • дължини: 50 метра