Твърди ПЕТ (полиестерни) филми

PET (полиетилен терафталат) филм е термопластичен полимер с полу-кристална решетка. PET филмите имат добра прозрачност, висок гланц и добри механични свойства, което ги прави един от най-надеждните опаковъчни материали. Сред най-важните черти на фолио от РЕТ е с висок капацитет на рециклиране.

Характеристики

 • Висока механична устойчивост
 • Здравина и твърдост
 • Добра пластичност, адхезия и заваряемост
 • Нисък коефициент на триене
 • Високи нива на пластична деформация
 • Стабилност на размерите
 • Устойчивост на замърсяване
 • PET материалите са одобрени за досег с храни-физиологична резистентност
 • устойчивост на високо енергийло лъчение-гама лъчи, ренгенови лъчи
 • Low impact strength
 • Висока електрическа изолация
 • Висока прозрачност
 • Устойчивост на вода, мазнини и болшинството от киселините
 • Възможност за печат с различни технологии
 • Рециклируем

Приложение

 • Опаковки-козметични, хранителни и други
 • Кутий
 • Папки
 • Контейнери
 • Дисплей
 • Уоблери, ценови етикети
 • Разделители